You are here: Home * #my dietitian mama * Παγκόσμια εβδομάδα θηλασμού 2020

Παγκόσμια εβδομάδα θηλασμού 2020

από τη Βίκυ Αθανασιάδου @mydietitianmama

Η Παγκόσμια Εβδομάδα Θηλασμού (ΠΕΘ)γιορτάζεται κάθε 1-7 Αυγούστουμε αφορμή τον εορτασμό της Διακήρυξης Innocenti του 1990. HΠΕΘ ξεκίνησε το 1992, με ετήσια θέματα, όπως συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, γυναίκες και εργασία, τον Διεθνή Κώδικα Μάρκετινγκ Υποκατάστατων Γάλακτος, την υποστήριξη της κοινότητας, την οικολογία, την οικονομία, την επιστήμη, την εκπαίδευση και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Από το 2016, η ΠΕΘ ευθυγραμμίζεται με τους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης (SDGs). Το 2018, ένα ψήφισμα της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας ενέκρινε την ΠΕΘ ως σημαντική στρατηγική προώθησης του θηλασμού.

 

Η #ΠΕΘ2020επικεντρώνεται στον αντίκτυπο της βρεφικής διατροφής στο περιβάλλον / την κλιματική αλλαγή και στην επιτακτική ανάγκη προστασίας, προώθησης και υποστήριξης του θηλασμού για την υγεία του πλανήτη και των ανθρώπων του. 

Η σίτιση με υποκατάστατα του μητρικού γάλακτος επηρεάζει το περιβάλλον και το κλίμα λόγω των μεθόδων παραγωγής, συσκευασίας, διανομής και παρασκευής του. Εκατομμύρια τόνοι μεταλλικών μεταλλικών δοχείων καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής κάθε χρόνο, υποβαθμίζοντας το περιβάλλον. Η βιομηχανία υποκατάστατων μητρικού γάλακτος ανέρχεται σε 70 δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ ετησίως και συνεχίζει να εμπορεύεται τα προϊόντα της που αντιβαίνουν στις διεθνείς συστάσεις και την εθνική νομοθεσία. Κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης πανδημίας COVID-19, οι παραβιάσεις από τη βιομηχανία έχουν κλιμακωθεί και προκαλούν τεράστια ανησυχία.

Από την άλλη πλευρά, η παραγωγή μητρικού γάλακτος απαιτεί μόνο την επιπλέον τροφή που χρειάζεται μια μητέρα για κατανάλωση, επομένως χρησιμοποιώντας λιγότερους φυσικούς πόρους και με αποτέλεσμα σχεδόν καθόλου σπατάλη. Ο θηλασμός είναι μια από τις καλύτερες επενδύσεις για τη διάσωση των βρεφών και τη βελτίωση της υγείας, της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης των ατόμων και των εθνών. Η αύξηση του βέλτιστου θηλασμού θα μπορούσε να αποτρέψει περισσότερους από 823.000 παιδικούς και 20.000 μητρικούς θανάτους κάθε χρόνο. Ο μη θηλασμός σχετίζεται με χαμηλότερη νοημοσύνη και έχει ως αποτέλεσμα οικονομικές απώλειες περίπου 302 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ ετησίως.

Παρά τις διεθνείς συστάσεις, μόνο περίπου το 40% όλων των μωρών που γεννιούνται ετησίως θηλάζουν αποκλειστικά έως την ηλικία των έξι μηνών και μόνο το 45% συνεχίζει το θηλασμό για έως και δύο χρόνια. Συχνά, υπάρχει έλλειψη υποστήριξης για το θηλασμό, είτε στο σύστημα υγείας, στο χώρο εργασίας είτε στην κοινότητα.

Το 2019, η συνολική αγοραία αξία του γάλακτος ήταν περίπου 71 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ με την αύξηση των πωλήσεων ιδιαίτερα σε χώρες με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα. Εκτός από τη βρεφική φόρμουλα, υπάρχει μια αυξανόμενη αγορά παρασκευασμάτων και γάλακτος για βρέφη, τα οποία θεωρούνται περιττά σύμφωνα με τον ΠΟΥ. Οι ανήθικες πρακτικές μάρκετινγκ της βιομηχανίας ΥΜΓ συνεχίζουν να επιδεινώνουν την κατάσταση.

 

Κάθε κρίση αποτελεί ευκαιρία για θετική, βιώσιμη αλλαγή και συντονισμένη συμμετοχή όλων. Η πανδημία COVID-19 μάς έχει διδάξει ότι είμαστε όλοι επηρεασμένοι και απαιτείται άμεση συντονισμένη κοινωνική αντίδραση. Ο θηλασμός συμβάλλει θετικά στην πλανητική υγεία με διάφορους τρόπους – είναι βιώσιμος, οικολογικός και καλός για την ανθρώπινη υγεία. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, είναι ζωτικής σημασίας για τις εθνικές κυβερνήσεις να εφαρμόσουν και να ευθυγραμμίσουν τις εθνικές πολιτικές και τις μεθόδους παρέμβασης σε κρίσεις με τον Διεθνή Κώδικα Μάρκετινγκ Υποκατάστατων Γάλακτος και τα σχετικά ψηφίσματα της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας (WHA). Επιπλέον, έχουμε συλλογική ευθύνη ως υποστηρικτές και μέλη οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών να παρακολουθούμε και να αναφέρουμε παραβιάσεις.

Για την υποστήριξη του θηλασμού για έναν υγιέστερο πλανήτη και την υπέρβαση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, πρέπει να δημιουργήσουμε μια αλυσίδα υποστήριξης για το θηλασμό. Είναι ζωτικής σημασίας να τονίσουμε τη σημασία της παροχής εξειδικευμένης υποστήριξης σε όλες τις θηλάζουσες οικογένειες, ειδικά σε εκείνες σε ευάλωτες / έκτακτες καταστάσεις. Οι κυβερνήσεις, οι εργοδότες και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ενημερώνονται για το θηλασμό ως μέρος του παγκόσμιου προγράμματος αειφόρου ανάπτυξης. Οι ακτιβιστές και οι υποστηρικτές του θηλασμού μπορούν να βρουν δημιουργικούς τρόπους για να προωθήσουν την καμπάνια #WBW2020 στο Διαδίκτυο, να μείνουν ενημερωμένοι, να υποστηρίξουν ουσιαστικά και να συνεργαστούν με ενδιαφερόμενους φορείς πέρα από το κίνημα του θηλασμού. Αυτό δημιουργεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον που δίνει τη δυνατότητα σε όλες τις γυναίκες / γονείς να θηλάζουν βέλτιστα.

Η κλιματική αλλαγή και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος είναι μερικές από τις πιο επείγουσες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κόσμος μας σήμερα. Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG) – διοξείδιο του άνθρακα, οξείδιο του αζώτου, μεθάνιο και άλλα, λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας – έχουν αυξήσει τις παγκόσμιες θερμοκρασίες κατά περισσότερο από 1 από την προ-βιομηχανική εποχή. Είναι ενδιαφέρον ότι οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου φαίνεται να έχουν μειωθεί λόγω του αντίκτυπου των απαντήσεών μας σε μια άλλη επείγουσα πρόκληση, την πιο άμεση πανδημία COVID-19. Πολλά μαθήματα μπορούν να αντληθούν από αυτό και να εφαρμοστούν στην πρόκληση της κλιματικής αλλαγής.. Η πανδημία COVID-19 μάς έχει διδάξει ότι είμαστε όλοι επηρεασμένοι και απαιτείται άμεση συντονισμένη κοινωνική αντίδραση. Μπορούμε όλοι να κάνουμε κάτι για να μειώσουμε το αποτύπωμα άνθρακα (CFP)  και το οικολογικό αποτύπωμα ξεκινώντας από τον τρόπο με τον οποίο ταΐζουμε τα μωρά μας. Οι συνεχιζόμενες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όπως ο COVID-19 δημιουργούν επίσης προκλήσεις που επηρεάζουν τη διατροφή των βρεφών.

Η υποστήριξη του θηλασμού έχει βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στην πλανητική υγεία. Είναι επείγουσα επιτακτική ανάγκη και πρέπει να εντείνουμε τις συνομιλίες, να απαιτήσουμε πιο ισχυρή έρευνα και να εμπλέξουμε όλους τους σχετικούς τομείς να αναλάβουν δράση. Όσο επείγουσα είναι η κρίση και οι αντιδράσεις του COVID-19, υπάρχει συνεχής ανάγκη να υποστηρίξουμε τον θηλασμό ως παρέμβαση δημόσιας υγείας που σώζει ζωές και αποτρέπει λοιμώξεις και ασθένειες στον πληθυσμό γενικότερα. Είναι καθήκον μας ως παγκόσμιοι πολίτες να δράσουμε.

 Η #WBW2020 έχει σημασία τώρα περισσότερο από ποτέ!

 Εγγραφή στο newsletter
Invalid email address
Give it a try. You can unsubscribe at any time.

Leave a Reply